Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчдийн хууль зүйн мэдлэг, чадварын шалгалтын үнэлгээ батлагдлаа

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчдийн хууль зүйн мэдлэг, чадварын шалгалтын үнэлгээ батлагдлаа…

НҮБ-ын Тусгай илтгэгч Маргарет Саттертуэйт шүүх эрх мэдлийн тогтолцоог сайжруулах, бие даасан хараат бус байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг сайшаав

НҮБ-ын Тусгай илтгэгч Маргарет Саттертуэйт шүүх эрх мэдлийн тогтолцоог сайжруулах, бие даасан хараат бус байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга…