Түрээсийн орон сууцны 1 м/кв-ын үнийг 1.2 саяаас 1.8 сая болгон өсгөхийг эсэргүүцсэн иргэд Засгийн газарт шаардлага хүргүүллээ

Засгийн газар 2016 оноос эхлэн иргэдээ түрээсийн орон сууцанд оруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлж, түрээсийн орон сууцыг бага орлоготой өрхүүдэд…