ХУУЛЬ: Койны хохирлыг ТӨР ХАРИУЦАХГҮЙ

"Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль батлагдсан ч КОЙН-д оруулсан мөнгөө алдах эрсдэл ӨӨРЧЛӨГДӨХГҮЙ" талаар хууль батлагдахаас өмнө сануулан…